Liczba odwiedzin strony: 38725 Osób na stronie: 3
 

Tomasz Banaś  
Kancelaria radcy prawnego

 
 
Tomasz Banaś
Kancelaria radcy prawnego
 
Podpromie 8a
35-051 Rzeszów
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2008 Nr 54 poz. 325 - Zm.: ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
USTAWA z dnia 7 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. z dnia 31 marca 2008 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. Nr 143, poz. 1200) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3.  Planowane nakłady na realizację działań z zakresu wczesnego wykrywania chorób...
Monitor Polski 2005 Nr 80 poz. 1134 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 października 2005 r. o nadaniu orderów (M.P. z dnia 14 grudnia 2005 r.) Rej. 273/2005 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają: za wybitne zasługi w...